Çeşme Taş Ev
Taş üstüne Taş koyuyoruz...

Alaçatı TaŠEvler

TAÅ EVLERÄ°N MÄ°MARÄ° ÖZELLÄ°KLERÄ°: Rum Mimarisinin tipik özelliklerini taÅımaktadırlar. Alaçatı evleri, iki katlı, cumbalı ve Bodrum'daki gibi çivit mavisine boyanmıŠkapıları, pencere pervazlarıyla uzaktan bile, bas bas Ege kasabası olduÄunu haykırıyor.

TAÅIN ÖZELLÄ°KLERÄ°: Arnavut kaldırımlı taÅ, daracık sokaklarında dolaÅırken Alaçatı evlerinden büyülenmemek elde deÄil, öyle ki Alaçatı evleri, mimari dokusuyla özel bir yere sahip. Rumlardan kalan bu evler, 'Alaçatı taÅı' denilen ponza taÅı görünümlü kesme taÅlardan yapılıyor. Bu taÅın en büyük özelliÄi evin içini kıÅları sıcak, yazları soÄuk tutması. Aslında taÅla yapılan evlerin klima özelliÄi taÅıması bilinen bir gerçektir. Fakat Alaçatı taÅının farklı bir özelliÄi var. Çünkü bu taÅ, ponza taÅına benzemesinden dolayı çok saÄlam bir taÅ Olarak kabul edilmiyor. Ama gelin görün ki, havadaki karbondioksitle birleÅince kalker oluÅturup filtre görevi görüyor. Sanki evin dört bir yanına yalıtım yapılmıŠgibi. Hava ne kadar sıcak olsa da, klima kullanılmasa da, sıcaklıÄı bir gram hissetmiyorsunuz. Çevreye zarar vermeden, doÄanın bahÅettikleri ve insanın emeÄi birleÅince doÄanın dengesini bozacak Åeylere de yönelmek gereksiz bir uÄraÅ olarak kalıyor.

TAÅ EV ÇEÅÄ°TLERÄ°: Alaçatı mimari dokusu bozmadan eski rum evi özellikleriyle 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere cumbalı, avlulu veya avlusuz farklı bahçe büyüklükleriyle çeÅitlik göstermektedir.Bu evler ikiz veya projeye göre müstakil de olabimektedir.